Vizualizacije

Već krajem 80-tih, te početkom 90-tih godina prošlog stoljeća, kada je napredak u razvoju računala i softvera to omogućio, prepoznali smo mogućnosti primjene 3D grafike, odnosno vizualizacija, posebno u arhitekturi.

Kroz sve ove godine, snaga računala i mogućnosti softvera nezaustavljivo rastu te nam pružaju mogućnosti za poboljšanja, kako u detaljnosti 3D modela i kvaliteti samih vizualizacija tako i u smanjenju rokova izrade. Iako smo sudjelovali i u drugačijim projektima, arhitektonske vizualizacije su i dalje okosnica naše ponude koju i danas nastojimo dodatno proširiti i usavršavati.

Prednosti primjene 3D tehnologije u arhitekturi su već dugo prepoznate od strane arhitekata i investitora kao nezamjenjiv dio u procesu projektiranja i razvoja a posebno prezentacije te zaokruživanja marketinškog dijela projekta. Provjera arhitektonskog rješenja, razvoj više varijanti, bolje razumijevanje sa investitorima i ostalim sudionicima u procesu ... samo su neke od prednosti.

U našoj dugogodišnjoj praksi sudjelovali smo u mnogim raznovrsnim projektima te sticali dragocjena iskustva u radu sa arhitektima, građevinarima i investitorima što smatramo svojom najvećom prednošću. To nam omogućava da uz stalni rast naših 3D biblioteka i baze znanja, kontinuiramo radimo i na usavršavanju našeg radnog procesa.


Kako bi pojednostavnili komunikaciju, na ilustraciji je u grubo prikazan proces rada. Sa lijeve strane su ulazni materijali a sa desne mogući produkti.

Za ulazne materijale je poželjno da su što sadržajniji kako bi imali sve potrebne informacije o projektu a time i bolje uvjete za kvalitetan rezultat. Također, kvaliteta podloga, kao i njihova definiranost, bitno utječu na rokove izrade jer se smanjuje faza interakcije odnosno razrade nedefiniranih detalja ili varijanti rješenja.

Već i prikazana shema daje naslutiti da se kod većih projekata, složenost procesa drastično povećava a posebno ako je uključena i prezentacija sa animacijom ili pak cjelovita web-prezenzacija projekta. Veće projekte, a posebno web-rješenja, realiziramo u suradnji sa tvrtkom Arscom Studio te time osiguravamo bitno veće resurse kako bi i najsloženije projekte realizirali u što kraćim rokovima.

Zbog složenosti procesa, gotovo je nemoguće definirati jedinstven cjenik već se cijene i rokovi dogovaraju na osnovu svih spomenutih parametara kako bi se što bolje prilagodili Vama i vašim projektima.

Za cijene je također bitno naglasiti da, za razliku od većine projektanskih poslova, nisu proporcionalne površini (kvadratima) već ovise o složenost projekta (građevine). Najbolji primjer za to je interijer sa unikatnim elementima koji je sa svojih nekoliko kvadratnih metara daleko složeniji za modeliranje i kasniju vizualizaciju od velike industrijske hale jednostavne arhitekture i nezahtjevnih detalja.