IT konzalting

Da bi iskoristili sve prednosti informatičke tehnologije te ju uspješno primijenili u nekom području, potrebno je osigurati prikladan hardver i softver. Prateći razvoj informatičke tehnologije od kraja 80-tih, dok je tržište osobnih računala bilo još u začetku, nerijetko smo bili u situaciji sami rješavati probleme i istraživati moguća rješenja kod izbora opreme te njenog što učinkovitijeg korištenja. Naravno, u tako dinamičnom i inovativnom okružju, to je bio samo dodatni izazov koji nas je obogatio novih saznanjima i iskustvom.

Logičan slijed je bio da to znanje ponudimo i našim klijentima u obliku usluga savjetovanja pri izboru opreme, pomoći u njenoj nabavi i instalaciji kao i kasnijem korištenju. Koristeći iskustva iz vlastitog poslovanja, posebnu pozornost pridajemo organizaciji ureda, prvenstveno projektiranju i instalaciji lokalnih računalnih mreža kao bitnom preduvjetu za učinkovito korištenje, sigurnosti podataka, njihovoj organizaciji te arhiviranju.

Svjesni činjenice postojanja velikog broja malih tvrtki koje nisu u mogućnosti imati vlastite IT stručnjake, nastojimo u potpunosti zadovoljiti njihove potrebe te osim pojedinačnih usluga nudimo i cjelovito održavanje i nadzor čime se mogući problemi i zastoj svode na minimum. Također, u tako cjelovito organiziranom uredu je bitno lakše provesti i dobru organizaciju opreme, rada korisnika, arhiviranja podataka i posebno, pravovremeno uočiti moguće probleme te planirati nadogradnje. Naravno, unatoč dobroj pripremi i organizaciji, uvijek je moguć i neki iznenadan problem ili kvar što je u programu održavanja osigurano prioritetnim i promptnim odzivom, najkasnije u roku 24 sata.

Uzajamno zadovoljstvo i povjerenje naših dugogodišnjih klijenata su nam najveće priznanje i motiv da ustrajemo na konceptu i daljnjem poboljšanju naših usluga.