Galerija - Kamenarka

Arh. vizualizacija javnog/poslovnog objekta

Lokacija: Zagreb

Datum: 14.05.2014.

Autor: Dabor-Projekt d.o.o.

Poslovna građevina sa ljekarnom i dječjim vrtićem u prizemlju. Zbog blizine susjednog objekta i potrebe da se provjeri međusobni odnos, izrađen je i njegov 3D model što je omogućilo bitno točniji prikaz od uobičajenog rješenja foto-montažom.

Galerija slika